+48 730 199 222
 
Tw鎩 koszyk jest pusty
W przechowalni: 0
Najcz窷ciej kupowane
Polityka prywatno軼i

 

POLITYKA PRYWATNO列I :

 

Ochrona danych i bezpiecze雟two informacji s cz窷ci polityki naszej firmy. Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas Pa雟twa odwiedzin na naszej stronie, a tak瞠 podczas zamawiania produktów za po鈔ednictwem naszej strony, z zachowaniem poufno軼i i zawsze zgodnie z przepisami prawa.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ), obowi您uj帷ego od 25 maja 2018 roku informujemy, i Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest

 

MAR-O PALIWA Marek Ostaszewski, ul. Armii Krajowej 2, 17-120 Bra雟k

 

Pa雟twa dane osobowe przetwarzane s w ró積ych celach:

 

  • w celu zlecenia i realizacji sk豉danych przez Pa雟twa zamówie na produkty znajduj帷e si w asortymencie Sklepu Internetowego Mar-o oleje na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  • w celu rozpatrywania sk豉danych przez Pa雟twa reklamacji oraz zwrotu 鈍iadcze w przypadku odst徙ienia od umowy (zwrotu towaru)

  • w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszcze , co stanowi prawnie zabezpieczony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 li. f RODO

  • w celu realizacji obowi您ku przechowywania dokumentacji finansowo- podatkowej przez okres wynikaj帷y z art. 70 (& = par. ?) 1 w zw. Z art. 86 & 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( tj, z dnia 23 marca 2018 roku Dz. U. Z 2018 roku poz. 800 ). tj. przez okres 5 lat, licz帷 od ko鎍a roku kalendarzowego, w którym up造n掖 termin p豉tno軼i podatku od ostatniego zakupu.

 

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostan sprzedane ani udost瘼nione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych

Odbiorcami Pa雟twa danych osobowych mog by jednak瞠 operatorzy pocztowi, przewo幡icy, kurierzy, partnerzy 鈍iadcz帷y us逝gi techniczne np. serwis internetowy, podmioty realizuj帷e obs逝g ksi璕owo- kadrow, a tak瞠 kancelarie prawne.

 

Jeste鄉y uprawnieni do udost瘼niania danych osobowych w celu realizacji obowi您ków ustawowych (np. na 膨danie organów 軼igania), w celu rozpatrywania roszcze, a tak瞠 ochrony praw, w豉sno軼i i bezpiecze雟twa osób.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania ich mo瞠 skutkowa odmow przyj璚ia i realizacji zamówienia.

 

Maj Pa雟two prawo 膨dania dost瘼u do swoich danych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, a tak瞠 ich kopii.

 

Maj Pa雟two prawo do sprostowania i uzupe軟ienia podanych przez siebie danych.

 

Maj Pa雟two prawo otrzyma swoje dane osobowe, które nam dostarczyli, a nast瘼nie przes豉 je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów.

 

Maj Pa雟two prawo do 膨dania usuni璚ia wszystkich lub niektórych danych osobowych. 秧danie usuni璚ia wszystkich danych osobowych b璠ziemy traktowa jako 膨danie usuni璚ia konta w sklepie internetowym Marooleje.pl

Pomimo 膨dania usuni璚ia danych osobowych, w zwi您ku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, mo瞠my zachowa pewne dane osobowe w zakresie niezb璠nym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze. Dotyczy to w szczególno軼i danych osobowych obejmuj帷ych: imi, nazwisko, adres e-mail oraz histori zamówie, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszcze zwi您anych z korzystaniem z naszych us逝g. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

Maj Pa雟two prawo do 膨dania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych.

 

Maj Pa雟two prawo w dowolnym momencie wnie嗆 sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych. Je瞠li ten sprzeciw oka瞠 si zasadny i nie b璠ziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Pa雟twa danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wniesiony zosta sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

Mog Pa雟two zg豉sza do nas skargi, zapytania i wnioski dotycz帷e przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przys逝guj帷ych Wam uprawnie.

 

Je瞠li uwa瘸cie, 瞠 Wasze prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Pa雟twu na mocy RODO zosta造 naruszone, maj Pa雟two prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przysz這軼i Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych).

Pliki COOKIE

 

Pliki Cookies, tzw. ciasteczka s to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysy豉ne przez serwer i zapisywane na urz康zeniu osoby odwiedzaj帷ej nasz sklep internetowy.

Mo瞠my przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Pa雟twa z naszego sklepu w celu pokazywania, 瞠 jeste軼ie zalogowani, a tak瞠 w celu zapami皻ywania dodanych do koszyka produktów przy sk豉daniu zamówienia.

S逝篡 to równie zapami皻ywaniu danych z wype軟ionych formularzy zamówienia, ankiet lub danych potrzebnych do zalogowania si w naszym sklepie oraz prowadzeniu anonimowych statystyk przedstawiaj帷ych sposób korzystania ze sklepu oraz anonimow analiz dzia豉 naszych klientów, w celu dostarczenia Wam reklam dopasowanych do Waszych przewidywanych zainteresowa.

Wi瘯szo嗆 przegl康arek internetowych domy郵nie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Ka盥y ma mo磧iwo嗆 okre郵enia warunków korzystania z plików Cookies za pomoc ustawie w豉snej przegl康arki internetowej. Oznacza to, 瞠 mo積a cz窷ciowo b康 czasowo ograniczy lub ca趾owicie wy陰czy mo磧iwo嗆 zapisywania plików Cookies.

Mo瞠 to jednak mie wp造w na mo磧iwo嗆 pe軟ego korzystania z naszego sklepu. Mo瞠 na przyk豉d niemo磧iwym okaza si przej軼ie zamówienia przez formularz zamówienia z uwagi na niezapami皻ywanie produktów w koszyku podczas jego sk豉dania.

 

 

przelewy24